Μετατροπή
μονοτονικοῦ κειμένου
σὲ πολυτονικά

The Polytonic Project:
Ἡ τεχνολογία στὴν ὑπηρεσία τῆς μνήμης

Εἴσοδος

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κανένα πρόγραμμα δὲν ἀντικαθιστᾶ τὸν ἐπιμελητὴ τοῦ κειμένου. Ἐλέγξτε τὸ ἀποτέλεσμα τοῦ πολυτονιστῆρα, κυρίως τὰ ἐγκλιτικὰ καὶ ἄρθρα. Θὰ μᾶς βοηθήσετε πολὺ ἐὰν μᾶς ἀποστείλετε τὰ λάθη ποὺ θὰ βρεῖτε. Πρὸς τοῦτο χρησιμοποιῆστε τὴν φόρμα ἐπικοινωνίας τοῦ Polytonic Project.

Γιὰ ἀκόμα καλύτερα ἀποτελέσματα, χρησιμοποιῆστε Mozilla Firefox καὶ τὸν πολυτονικό μας διορθωτή.

Εὐχαριστοῦμε